به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلای ایران امروز در حالی شاهد افزایش قیمت هاست که بازار ارز و سکه روز با نوسان قیمت ها به پایان بردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 21 تیر 99

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۸۱۱ (یک هزار و هشتصد و یازده ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۱ جولای ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۶۶ درصدی به ۱,۷۹۹ (یک هزار و هفتصد و نود و نه ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۹۹ -۱۲ -۰.۶۷ امروز
۱,۸۱۱ ۱۷ ۰.۹۳ ۲ روز پیش
۱,۷۹۴ ۱۰ ۰.۵۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۹۶۶,۹۰۰ (نهصد و شصت و شش هزار و نهصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۶۶,۹۰۰ ۵۰۰ ۰.۰۵ امروز
۹۶۶,۴۰۰ ۷,۴۰۰ ۰.۷۶ ۲ روز پیش
۹۵۹,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰ ۲.۱۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۰.۰۴ درصدی، از ۱,۲۸۸,۵۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و هشت هزار و پانصد ) تومان به ۱,۲۸۹,۱۰۰ (یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۹,۱۰۰ ۶۰۰ ۰.۰۴ امروز
۱,۲۸۸,۵۰۰ ۹,۸۰۰ ۰.۷۶ ۲ روز پیش
۱,۲۷۸,۷۰۰ ۲۸,۰۰۰ ۲.۱۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۲۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۱۹۰,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و نود هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۱۹۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰ ۰.۰۴ امروز
۴,۱۸۸,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ۰.۸۵ ۲ روز پیش
۴,۱۵۲,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰ ۲.۰۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی

امروز قیمت دلار خلاف رشد قبلی با افت روبرو بوده است، دلار که ۲ روز پیش تا ۲۲,۲۰۲ (بیست و دو هزار و دویست و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۱ جولای ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۷۱ درصدی به ۲۲,۰۴۵ (بیست و دو هزار و چهل و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۲,۰۴۵ -۱۵۷ -۰.۷۲ امروز
۲۲,۲۰۲ ۸ ۰.۰۳ ۲ روز پیش
۲۲,۱۹۴ ۴۴۲ ۱.۹۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۲۲,۶۳۰ (بیست و دو هزار و ششصد و سی ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۱۹ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز 

قیمت یورو شاهد کاهش ۰.۱۹ درصدی قیمت بوده است، یورو که ۲ روز پیش تا ۲۴,۳۹۹ (بیست و چهار هزار و سیصد و نود و نه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۱ جولای ۲۰۲۰ - به ۲۴,۳۵۲ (بیست و چهار هزار و سیصد و پنجاه و دو ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴,۳۵۲ -۴۷ -۰.۲ امروز
۲۴,۳۹۹ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۲۴,۳۹۹ ۱۵۲ ۰.۶۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

پوند، امروز به ۲۸,۶۰۸ (بیست و هشت هزار و ششصد و هشت ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۶۰۸ ۱۵۷ ۰.۵۴ امروز
۲۸,۴۵۱ ۱۲۵ ۰.۴۳ ۲ روز پیش
۲۸,۳۲۶ ۴۹۳ ۱.۷۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درهم امارات ۶,۱۹۹ (شش هزار و یکصد و نود و نه ) تومان، لاری گرجستان ۷,۳۶۲ (هفت هزار و سیصد و شصت و دو ) تومان، لیر ترکیه ۳,۳۰۷ (سه هزار و سیصد و هفت ) تومان، دلار کانادا ۱۶,۶۹۷ (شانزده هزار و ششصد و نود و هفت ) تومان، دلار استرالیا ۱۵,۷۶۷ (پانزده هزار و هفتصد و شصت و هفت ) تومان، فرانک سوئیس ۲۴,۲۹۵ (بیست و چهار هزار و دویست و نود و پنج ) تومان و دلار ۲۲,۰۴۵ (بیست و دو هزار و چهل و پنج ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز قیمت سکه بهار آزادی شاهد کاهش ۱.۰۵ درصدی بوده است، سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۹,۶۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و ششصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۱۱ جولای ۲۰۲۰ - به ۹,۵۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و پانصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹,۵۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۱.۰۶ امروز
۹,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
۹,۶۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲.۰۸ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ (ده میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۵۷ درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۱۰,۴۷۸,۰۰۰ (ده میلیون و چهارصد و هفتاد و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۰,۴۷۸,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۱.۴۳ امروز
۱۰,۳۲۸,۰۰۰ -۲۰۲,۰۰۰ -۱.۹۶ ۲ روز پیش
۱۰,۵۳۰,۰۰۰ ۳۵۲,۰۰۰ ۳.۳۴ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ نیم سکه

در بازار امروز نیم سکه نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۵,۲۰۰,۰۰۰ (پنج میلیون و دویست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت ربع سکه امروز

همچنین ربع سکه با کاهش ۲.۲۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۳,۰۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

این مطلب برایم مفید است
265 نفر این پست را پسندیده اند