به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و ارز امروز نسبت به دو روز گذشته شاهد افزایش نسبی قیمت ها هستند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 14 تیر 99

قیمت اونس طلا امروز

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۷۶۹ (یک هزار و هفتصد و شصت و نه ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۴ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۴۲ درصدی به ۱,۷۷۶ (یک هزار و هفتصد و هفتاد و شش ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۷۶ ۷ ۰.۴۲ امروز
۱,۷۶۹ -۱۶ -۰.۸۹ ۲ روز پیش
۱,۷۸۴ ۳ ۰.۱۵ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۹۰۷,۵۰۰ (نهصد و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۰۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۰۷,۵۰۰ ۱۸,۴۰۰ ۲.۰۲ امروز
۸۸۹,۱۰۰ ۲۸,۴۰۰ ۳.۱۹ ۲ روز پیش
۸۶۰,۷۰۰ -۱۳,۴۰۰ -۱.۵۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۲.۰۳ درصدی، از ۱,۱۸۵,۴۰۰ (یک میلیون و یکصد و هشتاد و پنج هزار و چهارصد ) تومان به ۱,۲۱۰,۰۰۰ (یک میلیون و دویست و ده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۱۰,۰۰۰ ۲۴,۶۰۰ ۲.۰۳ امروز
۱,۱۸۵,۴۰۰ ۳۷,۹۰۰ ۳.۱۹ ۲ روز پیش
۱,۱۴۷,۵۰۰ -۱۷,۹۰۰ -۱.۵۶ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به ۲ روز پیش، با ۷۸۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۹۲۹,۰۰۰ (سه میلیون و نهصد و بیست و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۹۲۹,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰ ۱.۹۸ امروز
۳,۸۵۱,۰۰۰ ۱۲۱,۰۰۰ ۳.۱۴ ۲ روز پیش
۳,۷۳۰,۰۰۰ -۵۶,۰۰۰ -۱.۵۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز قیمت دلار مانند ۲ روز پیش رشد را تجربه کرد. دلار که ۲ روز پیش تا ۱۸,۹۵۲ (هجده هزار و نهصد و پنجاه و دو ) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۴ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۸.۴۴ درصدی به ۲۰,۷۰۰ (بیست هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۷۰۰ ۱,۷۴۸ ۸.۴۴ امروز
۱۸,۹۵۲ ۳ ۰.۰۱ ۲ روز پیش
۱۸,۹۴۹ -۴۳ -۰.۲۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

دلار در بازار امروز تهران، به ۲۱,۲۵۰ (بیست و یک هزار و دویست و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۲.۳۵ درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۲۳,۱۰۲ (بیست و سه هزار و یکصد و دو ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۸.۶۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۱۰۲ ۲,۰۰۰ ۸.۶۵ امروز
۲۱,۱۰۲ ۲ ۰ ۲ روز پیش
۲۱,۱۰۰ -۰.۰۱ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۱.۸ درصدی، از ۲۶,۰۲۸ (بیست و شش هزار و بیست و هشت ) تومان به ۲۶,۵۰۶ (بیست و شش هزار و پانصد و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۶,۵۰۶ ۴۷۸ ۱.۸ امروز
۲۶,۰۲۸ ۱,۰۵۵ ۴.۰۵ ۲ روز پیش
۲۴,۹۷۳ -۵۰۲ -۲.۰۲ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درام ارمنستان ۴۵ (چهل و پنج ) تومان، درهم امارات ۵,۸۰۹ (پنج هزار و هشتصد و نه ) تومان، لاری گرجستان ۶,۹۳۱ (شش هزار و نهصد و سی و یک ) تومان، لیر ترکیه ۳,۰۹۹ (سه هزار و نود و نه ) تومان، دلار کانادا ۱۵,۶۹۶ (پانزده هزار و ششصد و نود و شش ) تومان، دلار استرالیا ۱۴,۷۶۶ (چهارده هزار و هفتصد و شصت و شش ) تومان، فرانک سوئیس ۲۲,۶۶۵ (بیست و دو هزار و ششصد و شصت و پنج ) تومان، روبل روسیه ۲۹۹ (دویست و نود و نه ) تومان، بات تایلند ۶۸۸ (ششصد و هشتاد و هشت ) تومان و رینگیت مالزی ۴,۹۷۸ (چهار هزار و نهصد و هفتاد و هشت ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند ۲ روز پیش رشد را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که ۲ روز پیش تا ۸,۹۰۰,۰۰۰ (هشت میلیون و نهصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ مصادف با ۰۴ جولای ۲۰۲۰ - با رشد ۵.۳۱ درصدی به ۹,۴۰۰,۰۰۰ (نه میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹,۴۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵.۳۱ امروز
۸,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴.۴۹ ۲ روز پیش
۸,۵۰۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰ -۱.۷۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ (ده میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۴.۸۷ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۹,۹۱۳,۰۰۰ (نه میلیون و نهصد و سیزده هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۴.۴۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹,۹۱۳,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰ ۴.۴۸ امروز
۹,۴۶۸,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰ ۵.۹۶ ۲ روز پیش
۸,۹۰۳,۰۰۰ -۱۱۵,۰۰۰ -۱.۳ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۳.۰۶ درصدی، از ۴,۷۵۰,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان به ۴,۹۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و نهصد هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۵.۲۶ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۲,۸۵۰,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۱,۵۰۰,۰۰۰ (یک میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۳.۳۳ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
190 نفر این پست را پسندیده اند