به گزارش دنیای اقتصاد، بازار طلا، سکه و ارز امروز افزایش نسبی قیمت ها را نسبت به روز گذشته تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز 29 اردیبهشت 99

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۷۴۳ (یک هزار و هفتصد و چهل و سه ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ می ۲۰۲۰ - با رشد ۱.۰۴ درصدی به ۱,۷۶۱ (یک هزار و هفتصد و شصت و یک ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۶۱ ۱۸ ۱.۰۴ امروز
۱,۷۴۳ -۰.۰۴ ۲ روز پیش
۱,۷۴۴ ۱۳ ۰.۷۷ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۷۴۰,۶۰۰ (هفتصد و چهل هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۴۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۴۰,۶۰۰ ۲۵,۴۰۰ ۳.۴۲ امروز
۷۱۵,۲۰۰ ۸,۳۰۰ ۱.۱۶ روز قبل
۷۰۶,۹۰۰ ۲۲,۶۰۰ ۳.۱۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۳.۴۳ درصدی، از ۹۵۳,۶۰۰ (نهصد و پنجاه و سه هزار و ششصد ) تومان به ۹۸۷,۵۰۰ (نهصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۸۷,۵۰۰ ۳۳,۹۰۰ ۳.۴۳ امروز
۹۵۳,۶۰۰ ۱۱,۱۰۰ ۱.۱۶ روز قبل
۹۴۲,۵۰۰ ۳۰,۱۰۰ ۳.۱۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۰۷۰۰۰ تومان افزایش، ۳,۲۰۸,۰۰۰ (سه میلیون و دویست و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۲۰۸,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰ ۳.۳۳ امروز
۳,۱۰۱,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ۱.۲۲ روز قبل
۳,۰۶۳,۰۰۰ ۹۶,۰۰۰ ۳.۱۳ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار که روز قبل تا ۱۷,۰۳۱ (هفده هزار و سی و یک ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ می ۲۰۲۰ - با رشد ۰.۹۸ درصدی به ۱۷,۲۰۰ (هفده هزار و دویست) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۲۰۰ ۱۶۹ ۰.۹۸ امروز
۱۷,۰۳۱ ۲۳۱ ۱.۳۵ روز قبل
۱۶,۸۰۰ -۵۴ -۰.۳۳ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت دلار در بازار تهران امروز

قیمت دلار در بازار امروز تهران، به 17,830 (هفده هزار و هشتصد و سی ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 1.51 درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

یورو، امروز به ۱۸,۶۰۰ (هجده هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۶۰۰ ۱۷۰ ۰.۹۱ امروز
۱۸,۴۳۰ ۲۲۱ ۱.۱۹ روز قبل
۱۸,۲۰۹ -۴۳ -۰.۲۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۱۷ درصدی، از ۲۰,۵۱۶ (بیست هزار و پانصد و شانزده ) تومان به ۲۰,۵۵۱ (بیست هزار و پانصد و پنجاه و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۵۵۱ ۳۵ ۰.۱۷ امروز
۲۰,۵۱۶ ۳ ۰.۰۱ روز قبل
۲۰,۵۱۳ -۸۰ -۰.۳۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۴,۶۴۱ (چهار هزار و ششصد و چهل و یک ) تومان، لاری گرجستان ۵,۲۸۸ (پنج هزار و دویست و هشتاد و هشت ) تومان، لیر ترکیه ۲,۴۷۰ (دو هزار و چهارصد و هفتاد ) تومان، دلار استرالیا ۱۰,۹۶۲ (ده هزار و نهصد و شصت و دو ) تومان، دلار کانادا ۱۲,۰۷۲ (دوازده هزار و هفتاد و دو ) تومان، فرانک سوئیس ۱۷,۶۴۶ (هفده هزار و ششصد و چهل و شش ) تومان، روبل روسیه ۲۳۴ (دویست و سی و چهار ) تومان و رینگیت مالزی ۳,۹۰۲ (سه هزار و نهصد و دو ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

امروز قیمت سکه بهار آزادی مانند روز قبل رشد را تجربه کرد. سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۷,۲۰۰,۰۰۰ (هفت میلیون و دویست هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۱۸ می ۲۰۲۰ - با رشد ۲.۰۴ درصدی به ۷,۳۵۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۲.۰۴ امروز
۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱.۳۸ روز قبل
۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۴.۲۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

سکه در بازار امروز تهران، به ۷,۶۴۰,۰۰۰ (هفت میلیون و ششصد و چهل هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۴۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه امامی

سکه امامی، امروز به ۷,۴۶۳,۰۰۰ (هفت میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۹۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۴۶۳,۰۰۰ ۱۴۴,۰۰۰ ۱.۹۲ امروز
۷,۳۱۹,۰۰۰ ۱۴۸,۰۰۰ ۲.۰۲ روز قبل
۷,۱۷۱,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۳.۶۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند
این مطلب برایم مفید است
205 نفر این پست را پسندیده اند