نگاهی به متغیرهای پولی نشان میدهد،   پایه پولی  رشد بیش از ۳۰ درصدی در بهمن ماه سال گذشته داشته است.

بر این اساس، در پایان سال ۹۷ نقدینگی ۲۳ درصد و پایه پولی ۲۴ درصد بوده است این درحالی است که ضریب فزاینده منفی ۰.۹ درصد بوده است.

همچنین در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ ضریب فزاینده منفی ۰.۰۰۳ درصد بوده است. همچنین در این ماه  نقدینگی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۰ درصد رشد کرده است.

حجم نقدینگی ایران،

گفتنی است، نقدینگی در اسفند ماه سال ۱۳۹۸ به ۲.۴۷ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر این اساس نقدینگی در مقایسه با اسفند ماه ۱۳۹۷ حدود ۳۱.۳ درصد افزایش داشته است.

این مطلب برایم مفید است
13 نفر این پست را پسندیده اند