به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت ها امروز در بازار طلای ایران در حالی بالا رفت که بازار سکه و ارز روز پرنوسانی را تجربه کردند.

قیمت طلا، سکه و دلار امروز هشتم اردیبهشت 99

آخرین نرخ اونس طلا

امروز هر اونس طلا خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، هر اونس طلا که ۲ روز پیش تا ۱,۷۲۹ (یک هزار و هفتصد و بیست و نه ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۲۷ آوریل ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۵۶ درصدی به ۱,۷۱۹ (یک هزار و هفتصد و نوزده ) دلار رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۷۱۹ -۱۰ -۰.۵۷ امروز
۱,۷۲۹ ۶ ۰.۳۳ ۲ روز پیش
۱,۷۲۳ -۰.۰۹ ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا امروز بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۶۳۷,۷۰۰ (ششصد و سی و هفت هزار و هفتصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۳۷,۷۰۰ ۷۰۰ ۰.۱ امروز
۶۳۷,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۲.۳۶ روز قبل
۶۵۲,۰۰۰ ۶,۳۰۰ ۰.۹۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت گرم طلا ۲۴ عیار امروز

هر گرم طلا ۲۴ عیار امروز با افزایش ۰.۱ درصدی، از ۸۴۹,۳۰۰ (هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد ) تومان به ۸۵۰,۲۰۰ (هشتصد و پنجاه هزار و دویست ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸۵۰,۲۰۰ ۹۰۰ ۰.۱ امروز
۸۴۹,۳۰۰ -۲۰,۰۰۰ -۲.۳۶ روز قبل
۸۶۹,۳۰۰ ۸,۳۰۰ ۰.۹۵ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۷۶۲,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و شصت و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۷۶۲,۰۰۰ ۷,۰۰۰ ۰.۲۵ امروز
۲,۷۵۵,۰۰۰ -۷۱,۰۰۰ -۲.۵۸ روز قبل
۲,۸۲۶,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰ ۱.۰۹ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار امروز در صرافی

امروز دلار خلاف رشد قبلی با افت قیمت روبرو بوده است، دلار که روز قبل تا ۱۵,۶۱۰ (پانزده هزار و ششصد و ده ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۲۷ آوریل ۲۰۲۰ - با کاهش ۰.۰۶ درصدی به ۱۵,۶۰۰ (پانزده هزار و ششصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۶۰۰ -۱۰ -۰.۰۷ امروز
۱۵,۶۱۰ ۱۱۰ ۰.۷ روز قبل
۱۵,۵۰۰ -۰.۰۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت دلار در بازار تهران امروز

قیمت دلار در بازار امروز تهران، به 15,990 (پانزده هزار و نهصد و نود ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش 0.5 درصدی داشته است.

آخرین نرخ یورو

یورو، امروز به ۱۷,۰۱۱ (هفده هزار و یازده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷,۰۱۱ ۱۱ ۰.۰۶ امروز
۱۷,۰۰۰ ۱۰۰ ۰.۵۸ روز قبل
۱۶,۹۰۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ پوند

پوند امروز با افزایش ۰.۵۳ درصدی، از ۲۰,۰۱۴ (بیست هزار و چهارده ) تومان به ۲۰,۱۲۱ (بیست هزار و یکصد و بیست و یک ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۰,۱۲۱ ۱۰۷ ۰.۵۳ امروز
۲۰,۰۱۴ ۱۶ ۰.۰۷ روز قبل
۱۹,۹۹۸ -۱۰۲ -۰.۵۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سایر ارزها

در بازار امروز درام ارمنستان ۳۴ (سی و چهار ) تومان، درهم امارات ۴,۴۳۵ (چهار هزار و چهارصد و سی و پنج) تومان، لاری گرجستان ۵,۰۴۱ (پنج هزار و چهل و یک ) تومان، لیر ترکیه ۲,۳۲۳ (دو هزار و سیصد و بیست و سه) تومان، دلار کانادا ۱۱,۵۳۵ (یازده هزار و پانصد و سی و پنج ) تومان، دلار استرالیا ۱۰,۴۶۲ (ده هزار و چهارصد و شصت و دو ) تومان، فرانک سوئیس ۱۶,۸۲۶ (شانزده هزار و هشتصد و بیست و شش ) تومان، روبل روسیه ۲۲۰ (دویست و بیست ) تومان، بات تایلند ۵۰۵ (پانصد و پنج ) تومان و رینگیت مالزی ۳,۷۴۰ (سه هزار و هفتصد و چهل ) تومان نرخ گذاری شدند.

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی مانند روز قبل ، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشد، سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹ مصادف با ۲۷ آوریل ۲۰۲۰ - به ۶,۳۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و سیصد هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۳۰۰,۰۰۰ ۰ ۰ امروز
۶,۳۰۰,۰۰۰ -۷۰,۰۰۰ -۱.۱۲ روز قبل
۶,۳۷۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ۰.۳۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ سکه در بازار تهران

قیمت سکه در بازار امروز تهران، به 6,450,000 (شش میلیون و چهارصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، کاهش 0.54 درصدی داشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی، امروز به ۶,۴۶۶,۰۰۰ (شش میلیون و چهارصد و شصت و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶,۴۶۶,۰۰۰ -۱۵,۰۰۰ -۰.۲۴ امروز
۶,۴۸۱,۰۰۰ -۱۹,۰۰۰ -۰.۳ روز قبل
۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۰۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند
این مطلب برایم مفید است
11 نفر این پست را پسندیده اند