طبق ماده۱۹۹ آئین نامه اجرائی سازمان زندان ها، اخذ تائیدیه ناظر زندان برای گواهی امضاء و اثر انگشت زندانی صرفا در خصوص مکاتبات عادی موضوعیت دارد لذا تایید ناظر زندان باعث رسمی محسوب کردن وکالت نامه نمی شود.

بر اساس ماده ۱۶۶ آئین نامه فوق الذکر تنظیم هرگونه سند معامله و قرارداد یا تعهدی که یک طرف آن محکوم باشد بایستی با اجازه قاضی ناظر زندان و در صورت لزوم در زندان بوسیله یکی از سر دفتران با شرایط عادلانه تر از سایر دفاتر انجام پذیرد لذا شرط حضور در دفتر اسناد رسمی جهت رسمیت یافتن سند تنظیمی ضرورت دارد.

با توجه به ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اعطای مرخصی ماهانه به زندانیان، زندانیان می توانند در ایام خارج از زندان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی به تنظیم اسناد مورد نظر اقدام کنند لذا صرف حضور در زندان مانع تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی نیست.

 

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند