آنچه در مقام مقابله مهم است ، این کارهای نظامیِ به این شکل، کفایت آن قضیّه را نمیکند، این است که بایستی حضور فسادبرانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشود؛ تمام بشود.» ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

2690077

این مطلب برایم مفید است
215 نفر این پست را پسندیده اند