اینفوگرافی زیر نگاهی به دریای خزر، بزرگترین دریاچه دنیا انداخته و برخی از خصوصیات آن را معرفی کرده است.

10383409_794

این مطلب برایم مفید است