شینا انصاری گفت: هوای شهرهای گرگان با شاخص ٢۴، رشت ٢۶، سمنان ٢٧، ساری ٣٣، ارومیه ۴١، ایلام ۴٢، شهرکرد ۴٣، اردبیل ۴۶، تبریز ۴ و کرج ۵٠ در شرایط پاک قرار دارند. 

وی اظهارداشت: هوای شهرهای سنندج با شاخص ۵١، قزوین ۵٧، بیرجند ۶٩، زنجان ٧٠، مشهد ٧٠، بندرعباس ٧٣، یاسوج ٧٣، خرم آباد ٧۶، اراک ٨٣، قم ٨٣، کرمانشاه ٨۶، شیراز ٩١، اهواز ٩۴ و تهران ٩٩ در شرایط قابل قبول قرار دارند. 

انصاری درباره وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ ساعت گذشته گفت: آلاینده‌های منو اکسید کربن: پاک(۳۲)، دی اکسید گوگرد: پاک (۱۱)، ازن: قابل قبول(۷۶)، دی‌اکسید نیتروژن: قابل قبول(۷۴)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون: قابل قبول(۷۷)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون: قابل قبول(۹۹) قرار دارند.

این مطلب برایم مفید است