رضا کیانیان با ۷۶ نفر از فعالان فرهنگی استان اصفهان همراه شد و درخواست کرد تا علاوه بر جلوگیری از اصرار بر احداث خیابان آقانجفی به بهانه کاهش ترافیک و رونق محله با هر بهانه ناموجه و فریبنده، حیثیت فرهنگی ایران و حرمت تاریخی میدان نقش جهان اصفهان را زیر سوال نبرند.

او همچنین بعد از امضای این نامه در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، با انتشار هفت تصویر از تخریب‌هایی که در پشت میدان نقش جهان و با هدف احداث خیابان آقانورالله نجفی در حال انجام است، نوشت و تأکید کرد: «همه جای دنیا رفت‌وآمدهای عمومی را در اطراف مکان‌های تاریخی، به حداقل می‌رسانند، اما اکنون دارند رفت‌وآمد وسایل را تشدید می‌کنند، کجایند مسئولین؟؟؟»

 

این مطلب برایم مفید است