این جدول دربردارنده بهای معامله برخی خودروهای وارداتی پرفروش در بازار است. 

قیمت انواع خودرو

این مطلب برایم مفید است