تهران که اکنون به عنوان پایتخت ایران شناخته شده است در گذشته یکی از روستاهای ری بوده است.

 

تهران به عنوان پایتخت و یک شهر پرجمعیت شاهد وقایع سیاسی، اجتماعی مختلفی بوده است و در زمان ایجاد این وقایع نام های زیادی از جمله نام افراد، تاریخ ها و حوادث بر اذهان خیلی از مردم باقی مانده است که با گذشت زمان به عنوان معرفی خیابان های این پایتخت معرفی شدند.

برخی از این نامها در طول زمان تغییر کردند و با نام های تازه شهرت گرفتند  اما همچنان هستند خیابان هایی که با نام های قدیمی شان شهرت دارند.

در ادامه با نامهای جدید و قدیم خیابان ها در صد سال گذشته آشنا شوید:

نام کنونی خیابان

روزگارپهلویان

روزگارقاجاریان

نامهای دیگر

آغاز تا پایان خیابان

ناصر خسرو

ناصرخسرو

ناصریه

-

میدان توپخانه تا سه راه مسجد شاه

امیر کبیر

امیر کبیر

چراغ گاز

چراغ برق

۱۷ شهریور تا میدان توپخانه

۱۵ خرداد

بوذرجمهری

جباخانه

 

سه راه مسجد شاه تا گلوبندک

ری

ری

گارماشین

ماشین دودی

سه راه امین حضور تا دروازه ی عبدالعظیم

مولوی

مولوی شرقی

اسماعیل بزاز

 

چهارراه مولوی تا میدان شاه امتداد گمرک

لاله زار

لاله زار

لاله زار

 

دروازه دولت تا میدان امام خمینی

وحدت اسلامی

شاهپور

فرمانفرما

شیخ

دروازه یوسف آباد تا خندق جنوبی شهر

سعدی

سعدی

لختی

 

دروازه دولت تا میدان ناصر خسرو

خیام

خیام

جلیل آباد

پاجمانلوها/قورخانه قدیم

خیابان سپه تا گلوبندک

امام خمینی

سپه

باغشاه

مریضخانه

از باختر میدان توپخانه تا میدان حسن آباد

حسن آباد

شاهپور

حسن آباد

 

 

ولیعصر جنوبی

پهلوی جنوبی

امیریه

 

چهار راه پهلوی کاخ مرمر تا سه راه پل امیر بهادر

امام خمینی

منیریه

منیریه

 

جدا شده از خیابان امیریه به سوی تری باغشاه

حسن آباد

شاهپور

حسن آباد

 

 

ولیعصر جنوبی

پهلوی جنوبی

امیریه

 

چهار راه پهلوی کاخ مرمر تا سه راه پل امیر بهادر

امام خمینی

منیریه

منیریه

 

جدا شده از خیابان امیریه به سوی سی متری باغشاه

ولیعصر جنوبی

 

بلورسازی

 

خیابان مهدی موش مولوی غربی

فروزش

 

مهدی موش

مهدی خانی

از ضلع جنوب باختری میدان شاهپور- چهار راه عزیز سلطان

جمهوری شرقی

شاه آباد

شاه آباد

 

از بهارستان تا مخبرالدوله

جمهوری

استانبول

استانبول

 

مخبرالدوله تا چهارراه استانبول

فردوسی

فردوسی

علاالدوله/ امین السلطان

باغ ایلخانی

میدان فردوسی/ فیشر آباد تا میدان توپخانه

بهارستان

بهارستان

نظامیه

 

از میدان بهارستان تا سرچشمه

اکباتان

اکباتان

واگن خانه/ فیلخانه

 

بهارستان تا ملت

ایران

ایران

عین الدوله

 

خیابان ری تا ژاله

مجاهدین اسلام

ژاله

آب سردار

 

خیابان شمالی مجلس شورا تا دروازه دوشان تپه

بهارستان

بهارستان شمالی

دروازه شمیران

 

پارک امین الدوله

صفی علیشاه

صفی علیشاه

صفی علیشاه

 

انقلاب اسلامی تا میدان بهارستان

باب همایون

باب همایون

باب همایون/ خیابان اندرون

دالان بهشت/ سردار الماسیه

باختر میدان توپخانه تا خیابان صور اسرافیل

صاحب جمع

صاحب جمع

صاحب جمع

 

جنوب میدان امین السلطان

قزوین

 

ملک

 

بین سه راه امیریه تا میدان قزوین

 

 

حاج عبدالصمد

 

جدا شده از چهار راه ملک

بوعلی

 

ارامنه

فرهنگ

میدان شاهپور و امیریه تا بهادر

 

 

ظل السلطان امیربهادر

 

جنوب غربی بهارستان سه راه خیابان ملت تکه خیابانی از سه راه امیریه تا اول خیابان ارامنه

 

این مطلب برایم مفید است
8 نفر این پست را پسندیده اند