به گزارش دنیای اقتصاد از بازار طلا، ارز و سکه، امروز بازار شاهد رشد قیمت‌ها نسبت به روز گذشت بود.

آخرین نرخ هر اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۲۸۷ (یک هزار و دویست و هشتاد و هفت ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۱۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۲۸۷ ۲ ۰.۱۳ امروز
۱,۲۸۵ ۴ ۰.۳ روز قبل
۱,۲۸۱ ۲ ۰.۱۴ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۱.۲۱ درصدی، از ۴۶۵,۰۰۰ (چهارصد و شصت و پنج هزار) تومان به ۴۷۰,۷۰۰ (چهارصد و هفتاد هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۷۰,۷۰۰ ۵,۷۰۰ ۱.۲۱ امروز
۴۶۵,۰۰۰ -۱,۱۰۰ -۰.۲۴ روز قبل
۴۶۶,۱۰۰ ۹,۴۰۰ ۲.۰۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ گرم طلا ۲۴ عیار

هر گرم طلا ۲۴ عیار، امروز به ۶۲۷,۶۰۰ (ششصد و بیست و هفت هزار و ششصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۱.۲۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۲۴ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۲۷,۶۰۰ ۷,۷۰۰ ۱.۲۲ امروز
۶۱۹,۹۰۰ -۱,۶۰۰ -۰.۲۶ روز قبل
۶۲۱,۵۰۰ ۱۲,۶۰۰ ۲.۰۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ امروز با افزایش ۱.۲۲ درصدی، از ۴۵۸,۸۰۰ (چهارصد و پنجاه و هشت هزار و هشتصد ) تومان به ۴۶۴,۵۰۰ (چهارصد و شصت و چهار هزار و پانصد ) تومان رسید.

قیمت مثقال طلا امروز

هر مثقال طلا امروز با افزایش ۱.۱۲ درصدی، از ۲,۰۱۸,۰۰۰ (دو میلیون و هجده هزار) تومان به ۲,۰۴۱,۰۰۰ (دو میلیون و چهل و یک هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۴۱,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰ ۱.۱۲ امروز
۲,۰۱۸,۰۰۰ -۱,۰۰۰ -۰.۰۵ روز قبل
۲,۰۱۹,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰ ۲.۱۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در صرافی ها

دلار، امروز به ۱۴,۹۷۸ (چهارده هزار و نهصد و هفتاد و هشت ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴,۹۷۸ ۳۰ ۰.۲ امروز
۱۴,۹۴۸ ۲۴۸ ۱.۶۵ روز قبل
۱۴,۷۰۰ -۴۵ -۰.۳۱ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

آخرین نرخ دلار در بازار تهران

دلار در بازار امروز تهران، به ۱۵,۳۵۰ (پانزده هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۶۵ درصدی داشته است.

قیمت یورو امروز

در بازار امروز یورو نسبت به روز قبل ، با ۴۰ تومان افزایش، ۱۶,۸۹۰ (شانزده هزار و هشتصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶,۸۹۰ ۴۰ ۰.۲۳ امروز
۱۶,۸۵۰ ۱۵۵ ۰.۹۱ روز قبل
۱۶,۶۹۵ ۴۵ ۰.۲۶ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۱ تومان افزایش، ۲۰,۰۰۳ (بیست هزار و سه ) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت سایر ارزها امروز

در بازار امروز درهم امارات ۴,۱۹۰ (چهار هزار و یکصد و نود ) تومان، لیر ترکیه ۲,۴۸۸ (دو هزار و چهارصد و هشتاد و هشت ) تومان، دلار کانادا ۱۱,۴۳۵ (یازده هزار و چهارصد و سی و پنج ) تومان، دلار استرالیا ۱۰,۷۸۲ (ده هزار و هفتصد و هشتاد و دو ) تومان، رینگیت مالزی ۳,۷۱۰ (سه هزار و هفتصد و ده ) تومان، بات تایلند ۴۸۵ (چهارصد و هشتاد و پنج ) تومان، منات آذربایجان ۹,۰۵۲ (نه هزار و پنجاه و دو ) تومان، درام ارمنستان ۳۲ (سی و دو ) تومان و لاری گرجستان ۵,۵۸۸ (پنج هزار و پانصد و هشتاد و هشت ) تومان نرخ گذاری شدند.

قیمت سکه بهار آزادی امروز

سکه بهار آزادی، امروز به ۵,۰۲۸,۰۰۰ (پنج میلیون و بیست و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۰۲۸,۰۰۰ ۳,۰۰۰ ۰.۰۵ امروز
۵,۰۲۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰ ۲.۰۸ روز قبل
۴,۹۲۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۰.۲ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه امامی امروز

در بازار امروز سکه امامی نسبت به روز قبل ، با ۲۶۰۰۰ تومان افزایش، ۵,۱۵۲,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و پنجاه و دو هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵,۱۵۲,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ۰.۵ امروز
۵,۱۲۶,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ۰.۳۱ روز قبل
۵,۱۱۰,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰ ۱.۷ ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه در بازار تهران امروز

سکه در بازار امروز تهران، به ۵,۱۵۸,۰۰۰ (پنج میلیون و یکصد و پنجاه و هشت هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه امروز با افزایش ۱.۲۱ درصدی، از ۲,۸۵۵,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و پنجاه و پنج هزار) تومان به ۲,۸۹۰,۰۰۰ (دو میلیون و هشتصد و نود هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۱.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۸۰,۰۰۰ (یک میلیون و هشتصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی، امروز به ۱,۰۲۶,۰۰۰ (یک میلیون و بیست و شش هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند