محمد یزدانی پیش از ظهر امروز گفت: خروجی آب صبح امروز از سد کرخه یک‌هزار و ۴۰۰ متر مکعب بر ثانیه است که نسبت به روز گذشته ۲۰۰ متر مکعب بر ثانیه کاهش داشته است.

یزدانی افزود: صبح امروز ورودی آب به سد کرخه یک‌هزار و ۳۰۰ متر مکعب بر ثانیه است.

مدیرعامل سد و نیروگاه دز هم گفت: ورودی و خروجی سد دز صبح امروز یک هزار و ۳۵۰ متر مکعب بر ثانیه بوده که خروجی سد نسبت به دیروز ۱۵۰ متر مکعب بر ثانیه کاهش داشته است.

سعید رئوفی نسب ادامه داد: تراز سد دز در حال حاضر ۳۴۷.۶۲ متر است.