علی ربیعی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«در مقابل جنگ افروزی دولت آمریکا، ما ایرانیان، همه پاسدار هستیم.»