به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه بهار آزادی امروز بدون تغییر ماند، در مقابل سکه امامی افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۴,۷۱۶,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و شانزده هزار) تومان رسید.

قیمت سکه امروز ۱۳۹۸/۰۱/۱۷

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز سکه بهار آزادی مانند دو روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشد، بطوری که سکه بهار آزادی که دو روز پیش تا ۴,۵۲۷,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۸ مصادف با ۰۶ آوریل ۲۰۱۹ - به ۴,۵۲۷,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۵۲۷,۰۰۰ ۰ ۰ درصدی امروز
۴,۵۲۷,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۰.۲۶ درصدی ۲ روز پیش
۴,۵۱۵,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ۰.۳۹ درصدی ۶ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با افزایش ۱.۲۷ درصدی، از ۴,۶۵۶,۰۰۰ (چهار میلیون و ششصد و پنجاه و شش هزار) تومان به ۴,۷۱۶,۰۰۰ (چهار میلیون و هفتصد و شانزده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴,۷۱۶,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۱.۲۷ درصدی امروز
۴,۶۵۶,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰ ۰.۴۷ درصدی ۲ روز پیش
۴,۶۷۸,۰۰۰ ۵,۰۰۰ ۰.۱ درصدی ۵ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

 

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به ۱۱ روز پیش، با ۴۹۰۰۰ تومان افزایش، ۲,۵۹۹,۰۰۰ (دو میلیون و پانصد و نود و نه هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت ربع سکه امروز

ربع سکه، امروز به ۱,۶۷۹,۰۰۰ (یک میلیون و ششصد و هفتاد و نه هزار) تومان رسید که نسبت به ۱۱ روز پیش، افزایش ۱.۷۸ درصدی داشته است.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین هر سکه گرمی با افزایش ۰.۱۱ درصدی نسبت به دو روز پیش، ۸۸۰,۰۰۰ (هشتصد و هشتاد هزار) تومان معامله شد.