به گزارش شاهدان عینی، خودروهایی که در این مسیر حرکت می کردند بدلیل کولاک و برق و نیز نداشتن دیدکافی با یکدیگر برخورد کردند. همچنین تعدادی از خودروها بدلیل برخورد با گاردریل ها از حرکت بازماندند.

شاهدان عینی به خبرآنلاین گفتند دهها تصادف و سانحه رانندگی را دیده اند.