دویست و هشتاد و یکمین نشست شورای عالی کار از ساعت ۱۵ به ریاست وزیر کار و اعضای کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد ۹۸ کارکنان مشمول قانون کار آغاز شد.

در شورای عالی کار علاوه بر تعیین «حداقل دستمزد» سال آینده، میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» نیز مشخص خواهد شد.

مجموع حقوق پایه، بن کارگری ۱۱۰ هزار تومانی، حق مسکن ۴۰ هزار تومانی و حق اولاد (برای سرپرستان دارای فرزند) حداقل دریافتی حقوق کارگران را تشکیل می‌دهد.

البته حق مسکن در نشست اول بهمن ماه شورای عالی کار به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت که اعمال آن در فیش‌های حقوقی منوط به زمان تصویب در هیأت وزیر است.

طی هفته‌های گذشته و در آغاز مذاکرات مقدماتی دستمزد، «کمیته مزد شورای عالی کار» با هدف بررسی هزینه‌های ماهیانه خانوار تشکیل جلسه داد و با توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری هزینه زندگی ماهیانه یک خانوار با تعداد ۳.۳ نفر، سه میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین شد که یک میلیون و ۸۹ هزار تومان نسبت به هزینه ماهیانه زندگی سال گذشته افزایش داشته است. در سال گذشته حداقل هزینه معیشت حدود دو میلیون و ۶۸۰ هزار تومان تعیین شده بود.

بر اساس این گزارش، حقوق کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه‌های سالیانه پیش بینی می‌شود و به هیچ وجه مشمول کارگران و کارکنان مشمول قانون کار نمی‌شود.

با این حال ممکن است دستمزد سال آینده کارگران در نشست امروز شورای عالی کار نهایی شود. در عین حال ممکن است توافق بر سر تعیین دستمزد ۹۸ به جلسه بعدی شورای عالی کار طی یک هفته باقی مانده تا پایان سال موکول شود.