بررسی آخرین قیمت ها در بازار گوشت و مرغ نشان دهنده افزایش شدید نرخ هاست. 

مرغ در واحدهای خرده فروشی پایتخت قیمتی بین ۱۵هزار و ۵۹۰ تا ۱۶هزار و ۷۰۰ تومان دارد. دل مرغ ۶هزار تومان، جگر مرغ ۴هزار تومان، پا مرغ ۶هزار تومان.

در کنار آن ران گوساله کیلویی ۱۱۰هزار تومان، ران گوسفند ۱۱۹هزار تومان، ران،‌راسته و قلوه گاه ۱۱۴هزار تومان، شقه گوسفندی بدون دنبه ۱۰۶هزار تومان، سردست گوسفند ۱۰۵هزار تومان، راسته گوسفند ۱۰۷هزار تومان، ماهیچه گوسفند ۱۲۰هزار تومان، دل و جگر گوسفند ۱۰۷هزار تومان، گوشت چرخ شده مخلوط ۹۵هزار تومان، گوساله و گوسفند (چرخ شده)  ۱۱۰هزار تومان و دنبه ۴۵هزار به دست مصرف کننده می رسد. 

همچنین ماهی قزل آلا در آستانه فرارسیدن نوروز کیلویی ۳۴هزار تومان فروخته می شود. 

قیمت در بازار