محمود کاشانی در بخشی از گفتگو با خبرآنلاین به روابط مرحوم آیت الله کاشانی و مرحوم آیت الله بروجردی اشاره کرد. این بخش از صحبت های او را در ادامه بخوانید.

 

روابط  مرحوم آیت‌الله کاشانی با مرحوم آیت‌الله بروجردی چگونه بود؟

در مجموع روابط خوب بود و احترام متقابلی میان هردو وجود داشت. البته آیت‌الله کاشانی انتظار داشتند آیت‌الله بروجردی در مواقعی اظهار نظر بکند اما آیت‌الله بروجردی سبک و سیاق خود را داشت و وارد مسائل سیاسی نمی‌شد. البته سیاست هم پیچیده است.

انتقادی هم از سوی آیت الله کاشانی یا معکوس آن مطرح می‌شد؟

هرگز انتقادی از سوی آیت الله بروجردی نسبت به آیت‌الله کاشانی مطرح نشد و ایشان همیشه از آیت الله کاشانی پشتیبانی کرد و آیت‌الله کاشانی هم نسبت به آیت الله بروجردی احترام زیادی قائل بودند.