به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار بر خلاف روز گذشته امروز بالا رفت، قیمت یورو نیز در افزایش پیدا کرد.

قیمت دلار

آخرین قیمت دلار

قیمت دلار امروز برخلاف افت قبلی خود، رشد قیمت را تجربه کرد، به طوری که دلار که روز قبل تا 12,598 (دوازده هزار و پانصد و نود و هشت ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - چهارشنبه، 15 اسفند 1397 مصادف با 06 مارچ 2019 - با رشد 4.87 درصد به 13,244 (سیزده هزار و دویست و چهل و چهار ) تومان رسید.

قیمت یورو در بازار امروز

قیمت یورو در بازار امروز به 15,202 (پانزده هزار و دویست و دو ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل 2.96 درصد افزایش داشته است.

قیمت پوند

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل با 893 تومان افزایش 17,422 (هفده هزار و چهارصد و بیست و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ درهم امارات

همچنین قیمت درهم امارات با 4.9 درصد افزایش نسبت به روز قبل 3,609 (سه هزار و ششصد و نه ) تومان معامله شد.

لیر ترکیه در بازار امروز

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل با 115 تومان افزایش 2,454 (دو هزار و چهارصد و پنجاه و چهار ) تومان قیمت گذاری شد.

آخرین قیمت دلار کانادا

هر دلار کانادا در بازار داخلی هم 9,911 (نه هزار و نهصد و یازده ) تومان قیمت خورد.

دلار استرالیا امروز

قیمت دلار استرالیا در بازار امروز به 9,314 (نه هزار و سیصد و چهارده ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل 4.41 درصد افزایش داشته است.

دینار عراق امروز

همچنین قیمت دینار عراق با 9.09 درصد افزایش به 11 (یازده) تومان رسید.

رینگیت مالزی در بازار امروز

همچنین قیمت رینگیت مالزی با 4.65 درصد افزایش نسبت به روز قبل 3,244 (سه هزار و دویست و چهل و چهار ) تومان معامله شد.

بات تایلند امروز

قیمت بات تایلند امروز با افزایش 4.56 درصد از 397 (سیصد و نود و هفت ) تومان به 416 (چهارصد و شانزده ) تومان رسید.

منات آذربایجان امروز

هر منات آذربایجان در بازار داخلی هم 7,797 (هفت هزار و هفتصد و نود و هفت ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ درام ارمنستان

در بازار امروز درام ارمنستان نسبت به 2 روز پیشبا 1 تومان افزایش 27 (بیست و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

لاری گرجستان در بازار امروز

قیمت لاری گرجستان امروز با افزایش 4.63 درصد از 4,689 (چهار هزار و ششصد و هشتاد و نه ) تومان به 4,917 (چهار هزار و نهصد و هفده ) تومان رسید.