به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار در بازار امروز نسبت به روز قبل با ۱۱۴ تومان کاهش ۱۲,۵۹۳ (دوازده هزار و پانصد و نود و سه ) تومان رسید.

قیمت دلار

 

دلار امروز

قیمت دلار در بازار امروز به 12,593 (دوازده هزار و پانصد و نود و سه ) تومان رسید، که نسبت به روز قبل 0.9 درصد کاهش داشت.

آخرین نرخ یورو

قیمت یورو امروز از 14,752 (چهارده هزار و هفتصد و پنجاه و دو ) تومان به 14,753 (چهارده هزار و هفتصد و پنجاه و سه ) تومان رسید.

پوند در بازار امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل با 159 تومان کاهش 16,590 (شانزده هزار و پانصد و نود ) تومان نرخ گذاری شد.

درهم امارات امروز

همچنین قیمت درهم امارات با 0.84 درصد کاهش نسبت به روز قبل 3,429 (سه هزار و چهارصد و بیست و نه ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ لیر ترکیه

در بازار امروز لیر ترکیه نسبت به روز قبل با 20 تومان کاهش 2,342 (دو هزار و سیصد و چهل و دو ) تومان نرخ گذاری شد.

دلار کانادا امروز

قیمت دلار کانادا امروز با کاهش 1.01 درصد از 9,540 (نه هزار و پانصد و چهل ) تومان به 9,444 (نه هزار و چهارصد و چهل و چهار ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار استرالیا

قیمت دلار استرالیا امروز با کاهش 0.87 درصد از 8,994 (هشت هزار و نهصد و نود و چهار ) تومان به 8,916 (هشت هزار و نهصد و شانزده ) تومان رسید.

آخرین نرخ دینار عراق

هر دینار عراق در بازار داخلی هم 10 (ده ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ رینگیت مالزی

همچنین قیمت رینگیت مالزی با 0.87 درصد کاهش نسبت به روز قبل 3,090 (سه هزار و نود ) تومان معامله شد.

آخرین نرخ بات تایلند

در بازار امروز بات تایلند نسبت به روز قبل با 2 تومان کاهش 397 (سیصد و نود و هفت ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ منات آذربایجان

در بازار امروز منات آذربایجان نسبت به روز قبل با 61 تومان کاهش 7,408 (هفت هزار و چهارصد و هشت ) تومان نرخ گذاری شد.

درام ارمنستان امروز

قیمت درام ارمنستان امروز با کاهش 3.84 درصد از 27 (بیست و هفت ) تومان به 26 (بیست و شش ) تومان رسید.

آخرین نرخ لاری گرجستان

همچنین قیمت لاری گرجستان با 0.74 درصد کاهش نسبت به روز قبل 4,685 (چهار هزار و ششصد و هشتاد و پنج ) تومان معامله شد.