محمدرضا اسدزاده که کمتر از یک سال ریاست شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران را برعهده داشت، امروز (۱۳ اسفند ماه) از این سمت استعفا کرد. 

اسدزاده خرداد امسال با حکم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی  به عنوان مشاور و نماینده وزیر و دبیر شورای عالی ارزشیابی هنرمندان کشور منصوب شد.