به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت سکه بهار آزادی امروز با کاهش ۳.۵۳ درصد از ۴,۳۹۶,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و نود و شش هزار) تومان به ۴,۲۴۶,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و چهل و شش هزار) تومان رسید. قیمت سکه امامی نیز در بازار امروز نسبت به روز گذشته با ۶۷۰۰۰ تومان کاهش به ۴,۴۰۰,۰۰۰ (چهار میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

قیمت سکه

 

سکه بهار آزادی امروز

قیمت سکه بهار آزادی مانند روز گذشته کاهش یافت. قیمت سکه بهار آزادی که روز قبل تا 4,396,000 (چهار میلیون و سیصد و نود و شش هزار) تومان رسیده بود، در بازار امروز - دوشنبه، 13 اسفند 1397 مصادف با 04 مارچ 2019 - با کاهش 3.53 درصد به 4,246,000 (چهار میلیون و دویست و چهل و شش هزار) تومان رسید.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی امروز با کاهش 1.52 درصد از 4,467,000 (چهار میلیون و چهارصد و شصت و هفت هزار) تومان به 4,400,000 (چهار میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید.

نیم سکه امروز

در بازار امروز نیم سکه نسبت به روز قبل با 80000 تومان کاهش 2,399,000 (دو میلیون و سیصد و نود و نه هزار) تومان قیمت گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

همچنین قیمت هر سکه گرمی با 0 درصد بدون تغییر نسبت به روز قبل 848,000 (هشتصد و چهل و هشت هزار) تومان معامله شد.

مثقال طلا امروز

قیمت هر مثقال طلا که روز گذشته تا 1,775,000 (یک میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسیده بود، در بازار امروز - دوشنبه، 13 اسفند 1397 مصادف با 04 مارچ 2019 - با کاهش 2.18 درصد به 1,737,000 (یک میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار) تومان رسید.