در این جلسه با موافقت اعضا، "دکتر غلامرضا رضایی" برای ریاست دانشگاه سیستان و بلوچستان، "دکتر حسن رنجبر عسکری" برای تصدی مسئولیت ریاست دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان، "دکتر رحمت صادقی" برای ریاست دانشگاه کردستان، "دکتر محمدمهدی علویان مهر" برای مسئولیت ریاست دانشگاه صنعتی شیراز و همچنین "دکتر حمید گودرزی افشار" برای ریاست دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی انتخاب شدند.