داود محمدی شامگاه دوشنبه افزود: این جلسه به دلیل افزایش لجام گسیخته قیمت خودرو در ماه های اخیر و همچنین بدقولی خودروسازان در تحویل خودروهای پیش فروش به مردم برگزار شده است.

وی بدون اشاره به جزییات نشست افزود: قرار بود با فروش فوری خودروهای داخلی قیمت آنها روند کاهشی داشته باشد اما متاسفانه نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه بازهم شاهد افزایش قیمت خودرو در روزهای گذشته بودیم.