یک کودک ۴ ساله سیرجانی به‌علت بی‌احتیاطی و نزدیک شدن بیش از حد به تراکتور و گیر کردن لباسش به گاردان در حال چرخش سمپاش در روستای امیرآباد شول به طور دلخراشی جان باخت.

 

محمدرضا ایران‌نژاد فرمانده انتظامی سیرجان ضمن تایید خبر گفت: این کودک که در غفلت والدین نزدیک تراکتوردر حال روشن ایستاده بود لباسش به گاردان در حال چرخش تراکتور در گیر می‌شود و این کودک با ضربات گاردان تراکتور در دم جان خود را از دست داده است.