به گزارش دنیای اقتصاد، به نقل از شبکه اطلاع رسانی سکه، طلا و ارز، در بازار امروز - ۲۹ بهمن ماه ۹۷- دلار نسبت به روز قبل با رشد ۴.۲۶ درصد به ۱۲,۹۰۰ (دوازده هزار و نهصد ) تومان رسید.


بیشتر بخوانید: قیمت دلار، یورو، پوند و لیر امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | افزایش دسته جمعی نرخ ارزها

بیشتر بخوانید: قیمت سکه در بازار امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ربع سکه گران شد

بیشتر بخوانید: قیمت طلا امروز ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | روند افزایشی قیمت‌ها ادامه دارد


قیمت طلا و سکه در بازار آزاد 29 بهمن 97

آخرین نرخ اونس طلا

امروز نیز قیمت هر اونس طلا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. قیمت هر اون طلا ۲ روز پیش تا رقم ۱,۳۲۱ دلار (یک هزار و سیصد و بیست و یک ) رسیده بود و حالا در بازار امروز - مورخ دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ - قیمت هر اونس طلا با رشد ۰.۲۳ درصد به ۱,۳۲۴ دلار (یک هزار و سیصد و بیست و یک ) رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳۲۴.۵۱ ۳.۱ ۰.۲۳ درصد امروز
۱۳۲۱.۴۱ ۴.۴۷ ۰.۳۳ درصد ۲ روز پیش
۱۳۱۶.۹۴ ۱۰.۶۹ ۰.۸۱ درصد ۳ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ هر گرم طلا ۱۸

قیمت هر گرم طلا ۱۸ در بازار امروز به ۴۰۹,۷۹۰ (چهارصد و نه هزار و هفتصد و نود ) تومان رسیده است که نسبت به آخرین قیمت آن ۳.۸۳ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر گرم طلا ۱۸
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰۹۷۹۰ ۱۵۷۰۰ ۳.۸۳ درصد امروز
۳۹۴۰۹۰ ۸۵۴۰ ۲.۱۶ درصد روز قبل
۳۸۵۵۵۰ ۶۹۳۰ ۱.۷۹ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ هر گرم طلا ۲۴

قیمت هر گرم طلا ۲۴ امروز با افزایش ۳.۸۳ درصد از ۵۲۵,۴۵۰ (پانصد و بیست و پنج هزار و چهارصد و پنجاه ) تومان به ۵۴۶,۳۸۰ (پانصد و چهل و شش هزار و سیصد و هشتاد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر گرم طلا ۲۴
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۴۶۳۸۰ ۲۰۹۳۰ ۳.۸۳ درصد امروز
۵۲۵۴۵۰ ۱۱۳۹۰ ۲.۱۶ درصد روز قبل
۵۱۴۰۶۰ ۹۲۴۰ ۱.۷۹ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین نرخ طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰

در بازار امروز، طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ نسبت به روز قبل با ۱۵۵۰۰ تومان افزایش۴۰۴,۳۰۰ (چهارصد و چهار هزار و سیصد ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۰۴۳۰۰ ۱۵۵۰۰ ۳.۸۳ درصد امروز
۳۸۸۸۰۰ ۸۴۰۰ ۲.۱۶ درصد روز قبل
۳۸۰۴۰۰ ۶۸۰۰ ۱.۷۸ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت ارز در بازار امروز 29 بهمن 1397

قیمت دلار در بازار امروز

امروز نیز قیمت دلار مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد.دلار که روز قبل تا ۱۲,۳۵۰ (دوازده هزار و سیصد و پنجاه ) تومان رسیده بود، در بازار امروز - دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ - با رشد ۴.۲۶ درصد به ۱۲,۹۰۰ (دوازده هزار و نهصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۲۹۰۰ ۵۵۰ ۴.۲۶ درصد امروز
۱۲۳۵۰ ۲۵۰ ۲.۰۲ درصد روز قبل
۱۲۱۰۰ ۲۵۰ ۲.۰۶ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت یورو امروز

قیمت یورو در بازار امروز به ۱۴,۸۰۰ (چهارده هزار و هشتصد ) تومان رسیده است که نسبت به آخرین قیمت آن ۵ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴۸۰۰ ۷۴۰ ۵ درصد امروز
۱۴۰۶۰ ۱۶۰ ۱.۱۳ درصد روز قبل
۱۳۹۰۰ ۰ ۰ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت پوند امروز

قیمت پوند امروز با افزایش ۴.۳۵ درصد از ۱۵,۹۳۰ (پانزده هزار و نهصد و سی ) تومان به ۱۶,۶۵۵ (شانزده هزار و ششصد و پنجاه و پنج ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۶۶۵۵ ۷۲۵ ۴.۳۵ درصد امروز
۱۵۹۳۰ ۳۲۲ ۲.۰۲ درصد روز قبل
۱۵۶۰۸ ۴۰۳ ۲.۵۸ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین قیمت لیر ترکیه

همچنین قیمت لیر ترکیه با ۳.۶۱ درصد افزایش نسبت به روز قبل ۲,۴۳۲ (دو هزار و چهارصد و سی و دو ) تومان معامله شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر لیر ترکیه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۴۳۲ ۸۸ ۳.۶۱ درصد امروز
۲۳۴۴ ۴۷ ۲ درصد روز قبل
۲۲۹۷ ۶۱ ۲.۶۵ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت دلار کانادا

در بازار امروز، دلار کانادا نسبت به روز قبل با ۴۱۸ تومان افزایش۹,۷۴۶ (نه هزار و هفتصد و چهل و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار کانادا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۹۷۴۶ ۴۱۸ ۴.۲۸ درصد امروز
۹۳۲۸ ۱۸۹ ۲.۰۲ درصد روز قبل
۹۱۳۹ ۲۰۳ ۲.۲۲ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت طلا و سکه در بازار آزاد 29 بهمن 97

آخرین نرخ سکه بهار آزادی

امروز نیز قیمت هر سکه بهار آزادی مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. هر سکه بهار آزادی که روز قبل تا ۴,۱۷۵,۰۰۰ (چهار میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار) تومان رسیده بود، در بازار امروز - دوشنبه، ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ مصادف با ۱۸ فوریه ۲۰۱۹ - با رشد ۰.۹۴ درصد به ۴,۲۱۵,۰۰۰ (چهار میلیون و دویست و پانزده هزار) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه بهار آزادی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۲۱۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۰.۹۴ درصد امروز
۴۱۷۵۰۰۰ ۴۰۰۰۰ ۰.۹۵ درصد روز قبل
۴۱۳۵۰۰۰ ۳۱۰۰۰ ۰.۷۴ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت سکه امامی

امروز قیمت سکه امامی در بازار امروز به ۴,۳۹۹,۵۰۰ (چهار میلیون و سیصد و نود و نه هزار و پانصد ) تومان رسیده است که نسبت به آخرین قیمت آن ۰.۸۴ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۳۹۹۵۰۰ ۳۷۰۰۰ ۰.۸۴ درصد امروز
۴۳۶۲۵۰۰ ۳۹۰۰۰ ۰.۸۹ درصد روز قبل
۴۳۲۳۵۰۰ ۷۴۵۰۰ ۱.۷۲ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت نیم سکه امروز

در بازار امروز، نیم سکه نسبت به روز قبل با ۵۰۰۰ تومان افزایش۲,۳۴۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و چهل و پنج هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳۴۵۰۰۰ ۵۰۰۰ ۰.۲۱ درصد امروز
۲۳۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۰.۲۱ درصد روز قبل
۲۳۳۵۰۰۰ ۳۶۰۰۰ ۱.۵۴ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین قیمت ربع سکه در بازار

قیمت ربع سکه در بازار امروز به ۱,۴۶۰,۰۰۰ (یک میلیون و چهارصد و شصت هزار) تومان رسیده است که نسبت به آخرین قیمت آن ۱.۳۶ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر ربع سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۴۶۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۱.۳۶ درصد امروز
۱۴۴۰۰۰۰ ۵۰۰۰ ۰.۳۴ درصد روز قبل
۱۴۳۵۰۰۰ ۳۳۰۰۰ ۲.۲۹ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

آخرین قیمت سکه گرمی

در بازار امروز، سکه گرمی نسبت به روز قبل با ۲۰۰۰۰ تومان افزایش۷۸۰,۰۰۰ (هفتصد و هشتاد هزار) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه گرمی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۸۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰ ۲.۵۶ درصد امروز
۷۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰ ۰.۷۸ درصد روز قبل
۷۵۴۰۰۰ ۵۰۰۰ ۰.۶۶ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند

قیمت هر مثقال طلا

قیمت هر مثقال طلا در بازار امروز به ۱,۷۸۱,۰۰۰ (یک میلیون و هفتصد و هشتاد و یک هزار) تومان رسیده است که نسبت به آخرین قیمت آن ۴.۱۵ درصد افزایش داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر مثقال طلا
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۷۸۱۰۰۰ ۷۴۰۰۰ ۴.۱۵ درصد امروز
۱۷۰۷۰۰۰ ۳۷۰۰۰ ۲.۱۶ درصد روز قبل
۱۶۷۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰ ۱.۷۹ درصد ۲ روز پیش
به محض تغییر قیمت جداول بروزرسانی می شوند