عباس جعفری دولت‌آبادی در خصوص گروه بازداشتی معروف به سطان کاغذ، اظهار داشت: در بحث کاغذ دو نوع پرونده تشکیل شده است، گروه اول یک دسته هستند که ارز گرفتند اما کاغذی وارد نکردند. گروه دوم دسته ای هستند که ارز دریافت کردند و کاغذ نیز وارد کردند اما با اسناد جعلی و صوری در بازار آزاد فروختند.

وی افزود: در این رابطه ۱۴ نفر بازداشت شدند و سه نفر فراری هستند و این شرکت‌های مانند هانا تجارت ۱۵۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده اند و دو هزار کاغذ وارد کردند .

دولت‌آبادی گفت: چند خانم شرکت تاسیس کردند و کارت بازرگانی دریافت کردند و بعد توانستند ارز دولتی دریافت کنند و زمانی که بازداشت شدند گفتند که هیچ اطلاعی ندارند و مشکل اینجا است که با اسم افراد، شرکت تاسیس و ارز دولتی دریافت کرده اند.

وی در پاسخ به اینکه چه مواردی در فضای مجازی جرم محسوب می شود، افزود: در فضای مجازی ۹۰ عنوان مجرمانه وجود دارد مانند دسترسی غیر مجاز به بازی‌های رایانه‌ای، تهیه فیلم مستهجن از افراد و نشر اکاذیب. ما می بینیم که با تهیه یک فیلم کشور را به هم می ریزند و امروز فضای مجازی بستر بزرگی برای جرائم است که در دادستانی پرونده های زیادی در این رابطه تشکیل شده است.