تصادف مهدی قائدی بازیکن تیم فوتبال استقلال و مرگ مرحوم احمدرضا شاکر باعث شده تا قائدی برای دفعات متوالی در دادگاه حاضر شود.

دادگاه پرونده تصادف مهدی قائدی هفته پیش برگزار شد و قرار است جلسه بعدی آن در بهمن ماه تشکیل شود.

نکته قابل توجه این است که تاریخ برگزاری این دادگاه مصادف است با سالروز فوت احمدرضا شاکر.