دادگاه مهدی قائدی بازیکن تیم فوتبال استقلال امروز «چهارشنبه» با حضور وکیلش، خانواده مرحوم شاکر و تمامی حاضران در خودرو که در صحنه تصادف حضور داشتند برگزار شد و طرفین دفاعیات خود را مطرح کردند.

افراد حاضر در خودرو در دادگاه هایی که در گذشته برگزار می شد از مجرم بودن قائدی سخن می گفتند، اما تمامی این نفرات در دادگاه امروز از اینکه فرد دیگری پشت فرمان خودرو بوده حرف زدند.

به احتمال فراوان این پرونده در جلسه دیگری رسیدگی خواهد شد و از سوی قاضی تحقیقات نهایی و بررسی مستندات در روزهای آینده انجام خواهد شد.

وکیل مرحوم احمد رضا شاکر در دادگاه امروز دفاعیات خود را عنوان کرد و اکنون خانواده شاکر منتظر رای نهایی هستند و همچنان قائدی منکر ارتکاب جرم است و دادگاه هنوز رای نهایی خود را اعلام نکرده است.