آذری جهرمی وزیر ارتباطات در توییتر خود نوشت: امروز با دولتی مواجهیم که معتاد به تحریم است، رفتاری که امنیت جهانی را تهدید می‌کند، برای مدیریت این تهدید باید منطقه‌ قوی‌تر بسازیم. توافق چهارجانبه دیروز آذربایجان،روسیه، ترکیه و ایران در حوزه ICT بخشی از رویکرد منطقه قویتر بود.

"سخنرانی در کنفرانس نوآوری کاسپین در باکو"

546815_835