به گزارش  اسپوتنیک، اسلواکی یک دیپلمات روس را به اتهام جاسوسی، از این کشور اخراج کرد.

«پیتر پلگرینی» نخست وزیر اسلواکی امروز اعلام کرد که یک دیپلمات روس، که جاسوسی می کرده را شناسایی کرده اند و در روز ۲۲ نوامبر وی را اخراج کرده اند و ظرف ۴۸ ساعت از این کشور خارج شده است.

وی افزود که این دیپلمات علیه منافع اسلواکی و ناتو اقدام کرده است.

سفارت روسیه در اسلواکی نیز اعلام کرد که در حال بررسی این مسئله است.