کار برداشتن دیوارهای سیمانی و باز کردن خیابانهای اطراف منطقه سبز بغداد با دستور عادل عبدالمهدی آغاز شده است.

 نخست‌ وزیر جدید عراق بر ضرورت باز شدن درهای منطقه سبز بغداد تاکید کرده بود.

به گفته عبدالمهدی موانع امنیتی موجود در منطقه سبز، مانع ارتباط نزدیک و مستقیم میان مسئولان و مردم می‌شود به همین دلیل نیز دفتر خود و نشست‌های هیأت دولت جدید را به مقری در خارج از این منطقه منتقل کرد تا از نزدیک و مستقیم با مردم در ارتباط باشد.

منطقه سبز بغدادبه وسعت ۱۰ کیلومترمربع در محله کرخ واقع در مرکز شهر بغداد، پایتخت عراق واقع است. مراکز دولتی و ادارات مهم دولتی این کشور، سفارتخانه‌های متعددی چون آمریکا و انگلیس، دفاتر نهادهای بین‌المللی همچون سازمان ملل و اتحادیه اروپا در آنجا قرار دارند.

منطقه سبز بغداد با دیوارهای بتنی بلند (به طول نزدیک به سه متر) محصور شده بود و خودروهای زرهی متعددی در آن مستقر بودند.  

عکس/ برچیدن دیوارهای بتنی منطقه سبز بغداد به دستور عبدالمهدی

عکس/ برچیدن دیوارهای بتنی منطقه سبز بغداد به دستور عبدالمهدی

عکس/ برچیدن دیوارهای بتنی منطقه سبز بغداد به دستور عبدالمهدی

عکس/ برچیدن دیوارهای بتنی منطقه سبز بغداد به دستور عبدالمهدی

عکس/ برچیدن دیوارهای بتنی منطقه سبز بغداد به دستور عبدالمهدی

عکس/ برچیدن دیوارهای بتنی منطقه سبز بغداد به دستور عبدالمهدی

عکس/ برچیدن دیوارهای بتنی منطقه سبز بغداد به دستور عبدالمهدی

عکس/ برچیدن دیوارهای بتنی منطقه سبز بغداد به دستور عبدالمهدی