کریمی استاد زمین شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه ایلام در گفتگو با خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازایلام ،با اشاره به دو زمین لرزه دقایقی قبل در ایلام اظهار کرد: مردم آرامش خود را حفظ کنند و حد اقل دو ساعت در فضای باز قرار بگیرند چرا که زلزله قابل پیش بینی نیست اما این نکته شایسته اشاره است که امکان وقوعزمین لرزه با ریشتر بالاتر در استان ایلام وجود ندارد و مردم نگران نباشند.

 

دکتر حاجی کریمی با اشاره به زلزله های اتقاق افتاده سالهای گذشته در بم و سرپل ذهاب در کرمانشاه گفت:شروع سرما آغازی برای وقوع زلزله است که باید بر روی این تئوری بشتر مطالعه شود.

 

وی افزود:تاکنون هیچ دو زلزله ای بزرگی نزدیک به هم از نظر زمانی در ایران و هیچ جای جهان مشاهده نکردیم ، بنابراین جای نگرانی برای وقوع زلزله بزرگتری برای منطقه غرب کشور و ایلام نیست.

 

حاجی کریمی گفت:لرزه های کوچک را باید به فال نیک بگیریم ، زیرا انرژی که قرار است در این گسل ها ذخیره و سبب زلزله ها بزرگ تر شود به تدریج در حال تخلیه شدن است.

 استاد زمین شناسی ایلام بیان کرد:هروقت احساس زمین لرزه کردید چون احتمال می رود پیش لرزه  - زلزله بزرگتری باشد مردم لطفا به مدت یک تا دوساعت در فضای باز قرار بگیرید و این به منزله ترک شهر نیست و در جایی قرار بگیرید که امکان سقوط مصالح و ایجاد خسارت جانی نداشته باشد.

 

حاجی کریمی در پایان گفت:تاکنون هیچ وقت دو زلزله بزرگ نزدیک به هم از نظر بازه زمانی در ایران و هیچ کجای جهان مشاهده نکرده ایم و مردم شریف ایلام نگران نباشند.