محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی توئیتری نوشت: آمریکا در حالی می‌خواهد برای اتهام زنی علیه ایران دست به دامن کنوانسیون های بین المللی شود که سیاست خودش نقض این کنوانسیون ها است.

ظریف افزود: اتهام پیرامون تسلیحات کشتار جمعی از سوی کشوری که خود از استفاده عراق از تسلیحات شیمیایی علیه ایران حمایت کرد و سپس برای از بین بردن همان تسلیحات به عراق تجاوز نظامی کرد، نه تنها موهن بلکه خطرناک است.