مخبر دزفولی با اشاره به گزارش شبکه «فرانس۲۴» به موضوع قدرت بازی‌های رایانه‌ای ایرانی و نگرانی اروپایی‌ها از تاثیر بازی‌های رایانه‌ای ایرانی روی جوانان‌شان پرداخت.