به گزارش النشره، عبدالله المعلمی نماینده عربستان در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت درباره سوریه ادعاهای مقامات سعودی ضد ایران را تکرار کرد.

وی خواستار توقف آنچه وی اقدامات خرابکارانه ایران در سوریه خواند، شد.

نماینده سعودی ها در سازمان ملل مدعی شد: ما خواستار خروج ایران و شبه نظامیان طایفه ای از سوریه هستیم.