آخرین تغییرات قیمتی در بازار محصولات کیاموتورز به شرح زیر است: 

 

کیا پیکانتو با چه مبلغی در بازار به فروش می‌رسد؟
 
کیا پیکانتو با چه مبلغی در بازار به فروش می‌رسد؟