حسام الدین آشنا در حساب توییتری خود نوشت: خیلی پیش از این باید توان حقوقی بین المللی ایران افزایش می یافت.بسیاری خسارت‌ های گذشته دور و نزدیک ناشی از ضعف ملی در حوزه حقوق بین الملل بوده است.