اما محمد مظفر، قائم ‌مقام ستاد اقامه نماز کشور در گفت‌وگو با «ایرنا» به پژوهشی آماری در سال 95 اشاره کرده که بر اساس آن 92 درصد مردم نماز می‌خوانند.

به گفته وی، از این 92 درصد حدود 47 درصد به‌صورت مستمر نماز می‌خواندند، 24درصد گفته‌اند اکثر مواقع و 21 درصد هم گفته‌اند گاهی نماز می‌خوانند. مظفر البته توضیح داده که 60 درصد نمازخوان‌ها نماز صبح را نمی‌خوانند. او این را هم گفته که حدود 60 درصد در نمازهای جماعت ظهر و مغرب و عشاء شرکت می‌کنند اما در نماز جماعت صبح فقط 3 درصد حضور دارند.