تابستان امسال صنعت آب و برق کشور چالش های متعددی را پشت سر گذاشت و متاسفانه بعد از ۱۵ سال شاهد خاموشی‌های برنامه ریزی شده در کشور بودیم همین موضوع نیز موجب شد تا وزارت نیرو برنامه ریزی خود را از هم اکنون برای تابستان سال آینده آغاز کند.

برنامه ۰۹۸ که برای فرار از خاموشی کشور تدوین شده برنامه های زیادی را در راستای توسعه ظرفیت صنعت برق و راهکارهای ترویج مدیریت مصرف در خود جای داده است بر همین اساس نیز وزیر نیرو بر این باور است که با این برنامه می‌توان چالش های تابستان را به حداقل رساند.

همچنین طبق اعلام رضا اردکانیان وزیر نیرو براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته قرار شده تا ۲۵ واحد نیروگاهی جدید وارد مدار شود.

چندی پیش نیز محمودرضا حقی فام، سخنگوی صنعت برق کشور گفت: با تدابیر در نظر گرفته شده با اجرای درست این برنامه می‌توان ۸۰۰۰ مگاوات را به ظرفیت فعلی شبکه برق کشور اضافه کرد که طبق برآوردهای صورت گرفته ۵۰۰۰ مگاوات از طریق نصب نیروگاه و ۳۰۰۰ مگاوات از طریق مدیریت مصرف اجرایی خواهد شد.

با این وجود نمی‌توان این واقعیت را منکر شد که امسال دومین سالی است که طی پنج دهه اخیر به عنوان سال خشک و کم بارش معرفی شده و استمرار افزایش دما که شرایطی جهانی بود موجب شد تا کمبود تولید داشته باشیم و نیروگاه‌های آبی به لحاظ کاهش مخازن نتوانند در ظرفیت حداکثری کار کنند.

با این شرایط و تدابیر در نظر گرفته شده وزارت نیرو انتظار می رود که تابستان پیش رو با کمترین مشکل سپری شوود و وزارت نیرو بتواند با انجام کار های مدیریتی چالش های این دو صنعت حیاتی و مهم را دور بزند.