محسن قرائتی عصر امروز در اجلاسیه شهدای روحانی استان البرز که در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج برگزار شد، اظهار کرد: در تبلیغ به رعایت چند اصل باید توجه داشته باشیم یکی اینکه لفظ الا یا به جز نباید بکار برده شود و دیگر اینکه در تبلیغ دین تنها به دنبال رحمت خدا و مودت اهل بیت باشیم.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در ادامه افزود: یک روحانی زمانی در کار تبلیغ دین موفق است که در هیچ رنگ و خط سیاسی گنجانده نشود و طوری رفتار کند که در نگاه مردم به وی مشخص باشد که می دانند آن روحانی خط سیاسی ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه رابطه روحانیون با سیاسیون کشور اهمیت زیادی دارد، گفت: روحانیون باید در این روابط خیلی مواظب بوده و مراقب باشند که وارد هیچ رنگ و گروه سیاسی نشوند.

قرائتی به عوامل توفیق یک روحانی اشاره کرد و توضیح داد: باید کم سخن بگویند، حرف تکراری نداشته باشند، در سخنان خود نیز با الفاظ بازی نکنند و در امر تبلیغ هم مطالعه کافی داشته باشند. 

وی با اشاره به اهمیت ارایه آموزه های دینی به دانش آموزان بیان کرد: روحانیون باید در فضاهای آموزشی از جمله مدارس به عنوان پیش نماز حضور یابند تا به تقویت نسل نو جامعه و تبلیغ دین در میان آنها بپردازند.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به روحانیون کشور ادامه داد: راهی که می رویم راه درستی نیست چون ما در جامعه ۵ گروه داریم که باید به انجام رسالت تبلیغ میان همه آنها بپردازیم؛ در حالی که تنها به چند گروه توجه داریم.

وی با بیان اینکه گاهی باید در امر تبلیغ با یک فرد دیگر از جمله یک مدرس دانشگاه شریک شد، گفت: هر طلبه باید روزی ۶ ساعت مطالعه داشته باشد و از خلاصه اخبار روز هم مطلع باشد تا بتواند به درستی به امر تبلیغ دین بپردازد.

قرائتی در ادامه عنوان کرد: داشتن تفسیر در سخنان روحانیون و در راه تبلیغ دین تکیه بر مصداق آن سخن میان آیات قرآنی اهمیت زیادی دارد و در کنار این موارد باید به کوتاهی و سادگی سخن اما تاثیر زیاد آن توجه داشت.

وی با بیان اینکه برگزاری کلاس های محله ای برای کودکان هم از سوی روحانیون و مبلغین ضرورت دارد ، تشریح کرد: در امر تبلیغ باید مواردی نو به فرزندانمان بیاموزیم تا شاهد حضور بیشتر آنها در این کلاس های آموزشی داشته باشیم.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با بر شمردن اینکه اگر در امر تبلیغ بازنگری کنیم به روشنگری در آینده خواهیم رسید، توضیح داد: شهدا به وظایف خود عمل کرده اند و ما هم برای رسیدن به رستگاری و نتیجه درست در امر تبلیغ دین باید قرآن را به صحنه بیاوریم، آن را جدی گرفته و در کنار آن از تفسیر آیات هم استفاده کنیم. 

وی در پایان بیان کرد: مردم بی دین نشده اند، با کسی هم تعارف ندارند و اگر قرار باشد حرف و سخن درست بشنوند برای شنیدن صحبت های ما در کلاس های تبلیغ حتما حاضر می شوند.