رضا مسائلی روز یکشنبه با اشاره به گستردگی حوزه تجهیزات پزشکی، افزود: تجهیزات پزشکی در کشور توسط دو هزار و ۲۰۰ شرکت وارد کننده، ۶ هزار و ۱۰۰ کمپانی تولیدکننده بین المللی که ممیزی علمی و فنی وزارت بهداشت را پشت سر گذاشته و همچنین بیش از هزار شرکت تولیدکننده داخلی تامین می شود.

وی با بیان اینکه در کشور بیش از ۲۸۰ هزار قلم تجهیزات و ملزومات پزشکی وجود دارد، افزود: اینکه گفته شود در یک مرکز درمانی، تجهیزات پزشکی در دسترس نیست، عبارت دقیقی نیست و تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز کشور تحت نظارت و پایش جدی وزارت بهداشت قرار دارد و در این زمینه نیز دستگاه های نظارتی برای نظارت بر بازار تجهیزات پزشکی و برخورد با متخلفان، فعالیت دارند.

مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت یکی از اقدامات وزارت بهداشت در ماه های اخیر را راه انداری سامانه مدیریت تجهیزات پزشکی بر روی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت عنوان کرد و گفت: در این سامانه دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها در خصوص تامین تجهیزات پزشکی مورد نیاز خود در بستر وب، اطلاعات را به صورت روزانه وارد می کنند و پس از تحلیل اطلاعات، تصمیم گیری در این زمینه انجام می شود. 

مسائلی تاکید کرد: بر اساس دستورالعمل معاونت درمان وزارت بهداشت، هیچ یک از مراکز درمانی در کشور، حق ارجاع بیماران برای تهیه ملزومات پزشکی به خارج از این مراکز را ندارند و مردم در صورت مشاهده تخلف، می توانند با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت تماس گرفته و تخلف را گزارش دهند.

مشاور وزیر بهداشت، گفت: وزارت بهداشت برای کنترل عفونت بیمارستانی، راهنماهای بالینی و پروتکل های درمانی بسیاری دارد و عفونت های بیمارستانی به صورت جدی و براساس استانداردها، کنترل و پایش می شود.

مسائلی اظهار داشت: وزارت بهداشت در زمینه کنترل عفونت های بیمارستانی نه تنها در سطح ملی و منطقه ای بلکه در سطح بین المللی از نظر رعایت استانداردها، در سطح بسیار بالایی قرار دارد.