دلار در بازار غیررسمی تهران به ١٢ هزار و ٦٥٠ تومان رسید که تا این لحظه، نسبت به روز گذشته ٢٥٠ تومان کاهش یافته است.