لیست آپارتمان های موجود جهت خرید در شهرک امید به شرح زیر است: 

 

 

مظنه فروش آپارتمان در شهرک امید چقدر است؟