با توافق انجام شده بین باشگاه استقلال تهران و «مامه بابا تیام» بازیکن سنگالی باشگاه پیشین آبی پوشان، دپارتمان امور بین الملل فدراسیون رضایت نامه (ITC) تیام را برای باشگاه عجمان امارات صادر کرد.

پیشتر استقلالی ها حاضر به صدور رضایت نامه مهاجم گلزن فصل گذشته خود نبودند.