فینال دوی ۱۰۰ متر بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی در حالی برگزار شد که حسن تفتیان نماینده کشورمان بعد از گذراندن مراحل مقدماتی و نیمه نهایی به فینال رسید و باید با ۷ رقیب خود مسابقه می داد.

تفتیان کار خود با ۱۰.۱۹ ثانیه ششم شد و از رسیدن به مدال بازماند. نماینده چین با ۹.۹۲ ثانیه اول شد و نمایندگان قطر و ژاپن دوم و سوم شدند.

تفتیان اگر رکورد ۱۰.۱۷ ثانیه نیمه نهایی را تکرار می کرد می توانست پنجم شود.