مهاجم سابق استقلال با عجمان قرارداد بسته و در اولین بازی فصل هم برای تیمش به میدان خواهد رفت، یعنی دیدار با النصر. این بازیکن مدارک خود را برای باشگاه فیفا ارسال کرد و تا روزسه شنبه ITC این بازیکن صادر می شود. در عین حال فیفا از باشگاه استقلال هم توضیح خواسته که چرا ITC تیام را صادر نکرده اند. نماینده استقلال هم فعلا در امارات حضور دارد و مشغول مذاکره با تیام و باشگاه عجمان است.