علی محمد زورآوند با اشاره به گرمای هوا در تابستان امسال، افزود: آن چیزی که مردم را بیشتر اذیت کرده تعداد روزهای گرم در شهر کرمانشاه بود که در تابستان امسال تا امروز(۲۷ مرداد) ۳۷ روز دمای بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد در کرمانشاه داشته ایم.

وی تعداد روزهایی که تابستان سال گذشته دمای کرمانشاه بالای ۴۰ درجه سانتی‌گراد بود را ۲۲ روز اعلام کرد و یادآور شد: بیشترین عددی که از این نظر در بلندمدت به ثبت رسیده مربوط به تابستان سال ۷۷ بوده که ۳۴ روز دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتی گراد در کرمانشاه داشتیم.

به گفته این مسئول، طی دو هفته اخیر نیز بجز یک روز در تمام روزها شهر کرمانشاه دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتی‌گراد را تجربه کرده است.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به رکودشکنی کرمانشاه در تعداد روزهای گرمتر از ۴۰ درجه سانتی گراد در تابستان امسال، عنوان کرد: از ۳۷ روز با دمای بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد امسال ۱۶ روز دمای بالاتر از ۴۱ درجه سانتی‌گراد را داشتیم.

زورآوند درباره بیشینه دمای شهر کرمانشاه در تابستان امسال نیز گفت: این عدد در تابستان امسال ۴۳.۵ درجه سانتی‌گراد، در تابستان سال قبل ۴۱ درجه و در بلندمدت ۴۴ درجه سانتی‌گراد بوده است.

وی بیشینه دمایی که در تابستان امسال در کل استان اتفاق افتاده را نیز ۴۹ درجه سانتی‌گراد و مربوط به قصرشیرین و سومار دانست که این عدد نیز در سال گذشته ۵۰ درجه سانتی‌گراد و در بلندمدت ۵۱ درجه سانتی گراد بوده است.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه درباره وضعیت دمای هوا طی روزهای آینده نیز اظهار کرد: طی دو روز آینده (۲۸ و ۲۹ مرداد) مقداری کاهش دما خواهیم داشت و پس از آن دما دوباره افزایش می‌یابد.

زورآوند با بیان اینکه به طور نرمال باید در این موقع از سال روند تدریجی کاهش دمای هوا آغاز شود، تاکید کرد: به احتمال زیاد دمای هوا در مدت باقی مانده تابستان نسبت به میانگین بلندمدت و نرمال مقداری بالاتر خواهد بود.